top of page

Komplexní

řešení

Díky spolupráci s našimi dalšími produkty, tiskárnami KYOCERA a tiskovým řešením MyQ, si můžete užívat komfortu při ukládání dokumentů do M-Files.​

Na terminálu tiskového zařízení Kyocera si můžete, prostřednictvím integrova-né aplikace MyQ, nastavit ikony pro různé typy dokumentů (přijaté  faktury, smlouvy, poptávky, atd.). Po vložení skenovaného dokumentu a stisknutí příslušné ikony na terminálu se skenovaný dokument automaticky uloží do
M-Files. 

bottom of page