top of page

Licence

a ceny

Cena pořízení M-Files závisí na počtu uživatelských licencí a nadstavbových modulů. Existují tří typy přístupových licencí a lze je libovolně kombinovat.

Pro nezávaznou cenovou kalkulaci nás neváhejte kontaktovat.

Pojmenovaná licence (named licence)

Licence je přiřazena konkrétnímu uživateli, který má tak jistotu, že se vždy přihlásí k M-Files. Vhodné pro uživatele, kteří s dokumenty pracují intenzivně.

Konkurenční licence (concurent licence)

Slouží k omezení počtu současně pracujících uživatelů. Vhodné pro uživatele, kteří pracují s M-Files méně často. Pokud máte v M-Files vytvořeno 20 uživatelských účtů a nakoupíte 5 konkurenčních licencí, může v M-Files současně pracovat 5 uživatelů. Ostatní se mohou přihlásit až se některý, právě aktivní, odhlásí.

Licence pro čtení (read-only licence)

Pro uživatel, kteří nepořizují dat, ale potřebují k nim mít přístup. Uživatelé nemohou měnit soubory, ale mohou být součástí workflow procesu.

Please reload

Volitelné moduly

M-Files OCR

Umožňuje vytváření prohledávatelných PDF dokumentů z nepro-hledávatelných PDF dokumentů a z naskenovaných dokumentů ve formě obrázku, zónové vytěžování dat, rozpoznávání čárových kódů a QR kódů.

M-Files REPORTING

Umožňuje vytváření grafických reportů nad daty z M-Files. Využívá Microsoft SQL Server Reporting Services. Cena za modul neobsahuje potřebné licence Microsoft.

The Trusted Digital Signature - digitální podpis

Modul pro digitální podepisování dokumentů (podporuje certifikační autority).

Please reload

ARES

Modul pro načtení informací o firmě podle IČO. Kromě základních identifikačních údajů se mohou volitelně načítat informace o případném insolvenčním řízení nebo oboru činnosti podle číselníků CZNACE. Příjemným doplňkem mohou být mapové odkazy pro Google Maps a mapy.cz.

Elektronický podpis

Slouží k internímu podpisování dokumentů.

GANTT Chart View

Zobrazení Ganttova diagramu na základě vlastností jednotlivých dokumentů.

PDF Processor

Interní digitální podepisování dokumentů a přidávání vlastních stránek do PDF souborů (např. souhrny, firemní hlavičky, atd.)

Please reload

bottom of page